Zář 282010
 

(Vydáno 28. 9. 2010 na portálu Larpy.cz.)

Nové larpy nevznikají. Recyklují se myšlenky a postupy ze starých „osvědčených“ akcí. Zvyšuje se účastnický poplatek a začíná narážet na hranice toho, kolik jsou hráči ochotni ještě platit. Organizátoři by i organizovali, ale není za co. Dotovat ze svého nechtějí a z hráčských poplatků akci nezaplatí. Opravdu vidíme konec larpů v Čechách – kvůli penězům?

Jednou z mála cest získání peněz zvenčí a zajištění financování jsou grantové akce a programy, ze kterých lze čerpat dotace. O úskalích s tím spojených mluví například dřívější článek Zdroje a legitimita financování. A to je důvod pro následující experiment.

Peníze

Několik jednotlivců se rozhodlo investovat své peníze do možnosti vzniku nového skvělého larpu, který by jinak nevznikl. Larpu, který někdo zatím jen nosí v hlavě, protože jeho rozpočet vyžaduje finance, které nemá kde vzít. V tuto chvíli má tedy tento miniprojekt jediný cíl – dát dohromady jistou částku a nabídnout ji tomu, kdo při splnění daných podmínek realizuje nový larp. Pokud se pak ukáže, že šlo o aktivitu smysluplnou (což potvrdí dostatečný zájem investorů i uchazečů o peníze), je možné zvážit i její budoucí vývoj – včetně formalizace, institucionalizace a zasazení do právního rámce. V současné době nic takového zatím neexistuje.

O jaké sumě se tu bavíme? Zatím jsme zapojeni čtyři, každý 5.000 korunami – dohromady tak jde o 20.000 Kč. To je suma, do jejíž výše chceme finančně podpořit vznik jednoho vybraného larpu. Pokud se k nám chce někdo další při výběru přidat a částku navýšit, je samozřejmě vítán.

Podmínky

Pro udělení částky jsme stanovili několik následujících podmínek.

 • Primárně chceme podpořit projekt netradiční, zajímavý a originální – formou, tématem, přesahem, zpracováním… čímkoli. Projekt přinese v tomto smyslu nový larp nebo zásadní posun v kvalitě, která by bez peněz zvenčí nebyla možná.
  Nechceme živit existující a fungující struktury.
 • Nový projekt by měl ovlivnit „veřejnou“ larpovou scénu. Larp proto bude za definovaných podmínek otevřený co nejširšímu publiku, s ohledem na věk, vybavení či jiná smysluplná kritéria.
  Nemáme zájem podporovat uzavřenou hru pro organizátory a jejich pár kamarádů.
 • Podporujeme zvyšování informační úrovně o larpech. Z toho důvodu bude mít tento larp vytvořenou veřejně přístupnou webpage se všemi potřebnými informacemi.
  Nepodpoříme zlozvyk šíření informací po náhodných fórech a obskurních zdrojích.
 • Účastnický poplatek bude minimálně 100 Kč na den hry.
  Nechceme dotovovat pouze slevu pro hráče, nechceme deformovat prostředí pro ostatní hry.
 • Chceme zveřejnit závěry z proběhnutého projektu. Celý larp proto bude ukončen výstupem od organizátorů a to ve dvou formách. První bude veřejný závěr na stránkách hry v podobě fotografií, organizátorského shrnutí apod. Druhou pak bude zpráva pro nás, obsahující podrobnější informace o procesu a technikách tvorby a organizačním postupu, se zvláštní kapitolou zaměřenou na rozpočet, se svolením ke zveřejnění a prezentaci.
  Nepotřebujeme účetní uzávěrku, ale přehledovou zprávu, která přispěje k dalšímu rozvoji larpu.
 • Uveřejňujeme tuto výzvu na podzim 2010 a podané žádosti očekáváme do konce března 2011. Do konce dubna 2011 vyhlásíme výsledek a autorovi vybraného larpu odešleme cca 2/3 z celkové částky. Do tří měsíců od proběhnutí hry očekáváme výstupy dle předchozího bodu a po jejich obdržení odešleme zbylou část peněz.
 • Žádosti přijímáme na emailu nadace@larpy.cz v běžných formátech. Preferujeme rozsah textu obvyklé A4. Výše uvedenými body není nutné se v žádosti nechat svazovat. Nutnou součástí žádosti je však popis očekávaného přínosu vzniklého penězi od nás.
 • Vyhrazujeme si právo nepodpořit žádný projekt.
  To pro případ, že by nám přišla jediná žádost a ta byla úplně tragická.

A je to venku. Výzvu jsme vypustili a stojíme si za ní. Máte v hlavě myšlenku? Chcete ty peníze? Tak víte co je potřeba udělat.

Sorry, the comment form is closed at this time.