Bře 012012
 

Jak už jsme popsali v předchozím příspěvku, ročník 2012 proběhne. Aktuálně se ptáme: Jaké nápady přinese tento ročník? Jaké hry se objeví na obzoru a co nového česká larpová scéna uvidí? Vyhneme se tradičním klišé? Doufáme, že k pozitivním odpovědím přispěje také tato nadace pro sponzorování larpů. Pro větší přístupnost a průhlednost jsme mírně upravili pravidla a především založili tuto stránku, která by měla shrnovat veškeré potřebné informace.

Celý proces bude mít letos následující průběh:

 • Sesbíranou sumu budeme na stránce průběžně aktualizovat. Budete tak mít ještě před podáním přihlášek představu o tom, kolik peněz je možné od nadace získat. Tato etapa skončí těsně před Odrazem a na Odraze tak budeme moci oznámit výslednou vybranou sumu a zodpovědět veškeré dotazy.
 • Následně je pak možné podávat žádosti o příspěvek. Na jejich sepsání a předání bude téměř jeden další měsíc. Pokud by nám někdo chtěl darovat peníze i po datu uzavření finančních příspěvků, přenese se tato částka do dalšího ročníku. Projekt s žádostí o příspěvek tak může počítat s předem danou sumou. Věříme, že znalost výsledné sumy a dostatek času pomůže vymyslet zajímavý a odpovídající projekt.
 • Konec dubna je tedy termín, do kterého bude rozhodnuto o projektu, který sponzorský dar získá. Výsledky zveřejníme opět zde a odešleme první část peněz na realizaci.

Podmínky

Podmínky pro přihlášení hry jsou téměř stejné jako v předchozím ročníku, pro připomenutí je zde shrnujeme:

 • Primárně chceme podpořit projekt netradiční, zajímavý a originální – formou, tématem, přesahem, zpracováním… čímkoli. Projekt přinese v tomto smyslu nový larp nebo zásadní posun v kvalitě, která by bez peněz zvenčí nebyla možná.
 • Nechceme živit existující a fungující struktury.

 • Nový projekt by měl ovlivnit „veřejnou“ larpovou scénu. Larp proto bude za definovaných podmínek otevřený co nejširšímu publiku, s ohledem na věk, vybavení či jiná smysluplná kritéria.
 • Nemáme zájem podporovat uzavřenou hru pro organizátory a jejich pár kamarádů.

 • Podporujeme zvyšování informační úrovně o larpech. Z toho důvodu bude mít tento larp vytvořenou veřejně přístupnou webpage se všemi potřebnými informacemi.
 • Nepodpoříme zlozvyk šíření informací po náhodných fórech a obskurních zdrojích.

 • Hra proběhne v letošním roce.
 • Pro další rok je určena nadace příštího roku.

 • Účastnický poplatek bude minimálně 100 Kč na den hry.
 • Nechceme dotovat pouze slevu pro hráče, nechceme deformovat prostředí pro ostatní hry.

 • Chceme zveřejnit závěry z proběhnutého projektu. Celý larp proto bude ukončen výstupem od organizátorů a to ve dvou formách. První bude veřejný závěr na stránkách hry v podobě fotografií, organizátorského shrnutí apod. Druhou pak bude zpráva pro nás, obsahující podrobnější informace o procesu a technikách tvorby a organizačním postupu, se zvláštní kapitolou zaměřenou na rozpočet, se svolením ke zveřejnění a prezentaci.
 • Nepotřebujeme účetní uzávěrku, ale přehledovou zprávu, která přispěje k dalšímu rozvoji larpu.

 • Žádosti přijímáme na emailu nadace@larpy.cz v běžných formátech. Preferujeme rozsah textu obvyklé A4. Výše uvedenými body není nutné se v žádosti nechat svazovat. Nutnou součástí žádosti je však popis očekávaného přínosu vzniklého penězi od nadace.
 • Vyhrazujeme si právo nepodpořit žádný projekt.
 • To pro případ, že by nám přišla jediná žádost a ta byla úplně tragická.

Dary

Rádi bychom, aby se letos objevilo více darů, ať už individuálních či z firemní sféry. Proto blíže popíšeme, jak se vaše peníze dostanou ke hře:

 • Kdokoli může zaslat jakýkoli finanční příspěvek do nadace. Domluvit se na výši daru a způsobu předání je potřeba prostřednictvím mailu nadace@larpy.cz (je to zároveň ideální možnost, jak dát vědět, že máme s darem počítat, ale po termínu uzávěrky).
 • Výši darů i jména sponzorů budeme průběžně připisovat na seznam. (Po dohodě lze samozřejmě uvést dar jako anonymní).
 • Po odevzdání přihlášek se v průběhu týdne všichni, kdo věnovali alespoň 3000 Kč, mohou zúčastnit výběru hry. Každý, kdo překročí tuto hranici, má právě jeden hlas pro diskuzi a hlasování. Toto pravidlo je zavedeno zejména kvůli tomu, aby nedocházelo k neproduktivním hádkám mezi třiceti dárci, kteří nám věnují desetikorunu (ovšem ani těmto darům se nebráníme).
 • V případě, že se objeví podezření, že systém nadace je jakkoli zneužit, osobujeme si právo celý ročník zrušit a vrátit peníze všem dárcům. Toto právo je jedinou pojistkou proti zneužití, a proto si jej hodláme uchovat my (Afri, Izmi, Permon, Zappo) a nebude „koupitelné“ za jakkoliv vysoký příspěvek do nadace.
 • Kromě toho, že vyhlášené výsledky oznámíme na webu nadace, budeme informovat dárce přímo, pokud o to projeví zájem.

Důležitá data

 • Výběr finančních darů končí: 30. 3. 2012
 • Návrh larpu je třeba přihlásit do: 23. 4. 2012
 • Dvě třetiny peněz budou zaslány vybrané hře: 30. 4. 2012
 • Zbývající třetina částky bude odeslána po odevzdání závěrečné zprávy

Sorry, the comment form is closed at this time.